Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
90 kết quả chứa từ khóa: 97/2017/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 97/2017/-CP sửa hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2017
02

Thông tư 18/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2016/TT-BGTVT về xử phạt VPHC lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 11/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2018
03

Thông tư 78/2019/TT-BQP biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính thuộc Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 11/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2019
04

Thông tư 09/2017/TT-BTP sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2015/TT-BTP

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
05

Thông tư 37/2017/TT-BGTVT về mẫu biên bản xử phạt giao thông đường bộ, đường sắt

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
06

Thông tư 34/2018/TT-BGTVT mẫu biên bản, quyết định dùng để xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng không dân dụng

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 28/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2018
07

Thông tư 07/2019/TT-BCA biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền CAND

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 20/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2019
08

Nghị định 91/2019/-CP xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 19/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2019
09

Nghị định 19/2020/-CP kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
10

Nghị định 118/2021/-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Hành chính Tải về
Ban hành: 23/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
11

Thông tư 08/2018/TT-BGTVT về mẫu biên bản, mẫu quyết định trong xử phạt VPHC lĩnh vực hàng hải

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Giao thông; Hàng hải Tải về
Ban hành: 22/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
12

Thông tư 117/2020/TT-BTC tính khoản thu trái luật do vi phạm về chứng khoán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2021
13

Thông tư 55/2020/TT-BCT chế độ báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường

Lĩnh vực: Hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
14

Thông tư 08/2018/TT-BCT sửa đổi mẫu biên bản, quyết định dùng trong kiểm tra, xử lý VPHC của Quản lý thị trường

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 02/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2018
15

Thông tư 54/2020/TT-BCT sửa Thông tư 18/2019/TT-BCT và Thông tư 20/2019/TT-BCT

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
16

Thông tư 90/2020/TT-BTC biểu mẫu sử dụng để xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan

Lĩnh vực: Hải quan; Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
17

Nghị định 11/2020/-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2020
18

Thông tư 22/2021/TT-BCT quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
19

Thông tư 16/2018/TT-BTP báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
20

Thông tư 05/2018/TT-BCA quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 07/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
Vui lòng đợi