Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
9 kết quả chứa từ khóa: 96/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 96/QĐ-UBND 2017 Hà Nội Kế hoạch sử dụng đất 2017 Mỹ Đức

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2017
02

Nghị định 96/2017/NĐ-CP nhiệm vụ, cơ cấu của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2017
03

Quyết định 96/2017/QĐ-UBND An Giang bãi bỏ một số nội dung Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
04

Quyết định 96/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế phân cấp quản lý cầu, đường nông thôn

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 23/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
05

Quyết định 96/2017/QĐ-UBND Ninh Thuận chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
06

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Hà Nội sửa quy định giá các loại đất tại Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2017
07

Kế hoạch 96/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chương trình, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch 237/KH-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2017
08

Quyết định 96/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 16/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2017
09

Thông tư 96/2017/TT-BTC phí thuộc thẩm quyền Hội đồng tỉnh thành trực thuộc TƯ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 27/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
Vui lòng đợi