Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

307 kết quả chứa từ khóa: 9555/BNN-TCCB
01

Công văn 9555/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bổ sung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2018 đối với các trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

02

Thông báo 4842/TB-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét tuyển công chức làm việc tại Cục Bảo vệ thực vật và Cục Thú y

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 09/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

03

Quyết định 2087/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc, cấp Bộ của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 05/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

04

Quyết định 1888/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 23/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

05

Quyết định 1886/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và người quản lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Doanh nghiệp; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 23/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

06

Quyết định 5126/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 25/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

07

Quyết định 4859/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

08

Quyết định 4849/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn"

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

09

Quyết định 4425/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tặng thưởng Bằng khen cho IDH - Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2018

10

Quyết định 4031/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018 - 2019

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 16/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

11

Quyết định 3752/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý Nhà nước về nông nghiệp cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 26/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2018

12

Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 23/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2018

13

Quyết định 1783/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt bổ sung tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 18/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2018

14

Quyết định 5142/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Dự án "Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 11/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

15

Quyết định 4576/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm mới tuyển dụng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 08/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

16

Quyết định 4366/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 30/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2017

17

Quyết định 3181/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ bưu chính công ích của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 28/07/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

18

Quyết định 1398/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 13/04/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2017

19

Quyết định 929/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng Trọt

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 24/03/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2017

20

Quyết định 928/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 24/03/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2017

Vui lòng đợi