Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 951/Q��-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 951/QĐ-BTC 2018 sửa đổi Quyết định 1959/QĐ-BTC 2015 về cơ cấu tổ chức Văn phòng Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 19/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2018
02

Quyết định 951/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho đồng bào các huyện Ba Tơ, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 03/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2013
Vui lòng đợi