Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
5 kết quả chứa từ khóa: 94/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 94/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
02

Quyết định 94/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế giá tối đa dịch vụ thu gom rác thải

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
03

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 12/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
04

Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 10/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2017
05

Quyết định 94/2017/QĐ-UBND Ninh Thuận giá tối đa dịch vụ về rác thải sinh hoạt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
Vui lòng đợi