Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

52 kết quả chứa từ khóa: 94/2015/QH13
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam của Quốc hội, số 94/2015/QH13

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2015
02

Nghị quyết 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Lĩnh vực: Đầu tư; Giao thông Tải về
Ban hành: 25/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2015
03

Bộ luật Dân sự của Quốc hội, số 91/2015/QH13

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 24/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
04

Luật Thống kê của Quốc hội, số 89/2015/QH13

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
05

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng của Quốc hội, số 98/2015/QH13

Lĩnh vực: Quốc phòng; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 26/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
06

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của Quốc hội, số 85/2015/QH13

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 25/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
07

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
08

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Quốc hội, số 75/2015/QH13

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 09/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
09

Bộ luật Tố tụng dân sự của Quốc hội, số 92/2015/QH13

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
10

Luật Trưng cầu ý dân của Quốc hội, số 96/2015/QH13

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 25/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
11

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, số 87/2015/QH13

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
12

Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
13

Luật An toàn, vệ sinh lao động của Quốc hội, số 84/2015/QH13

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 25/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
14

Luật Phí và lệ phí của Quốc hội, số 97/2015/QH13

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 25/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
15

Bộ luật Hàng hải Việt Nam của Quốc hội, số 95/2015/QH13

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 25/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
16

Luật Khí tượng thủy văn của Quốc hội, số 90/2015/QH13

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
17

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của Quốc hội, số 82/2015/QH13

Lĩnh vực: Hàng hải; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
18

Luật Kiểm toán Nhà nước của Quốc hội, số 81/2015/QH13

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 24/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
19

Luật Nghĩa vụ quân sự của Quốc hội, số 78/2015/QH13

Lĩnh vực: Quốc phòng; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 19/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
20

Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 19/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
Vui lòng đợi