Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

4 kết quả chứa từ khóa: 93/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế

Lĩnh vực: Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 11/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
02

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 26/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2017
03

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2016
04

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2014
Vui lòng đợi