Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

3 kết quả chứa từ khóa: 93/NQ-CP
01

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về

Ban hành: 26/09/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2017

02

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 31/10/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

03

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 15/12/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

Vui lòng đợi
dma