Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 93/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 93/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
02

Quyết định 93/QĐ-UBND Hà Nội 2017 Kế hoạch sử dụng đất 2017 quận Đống Đa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2017
03

Quyết định 388/2017/QĐ-UBND về quy định quản lý biên chế tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
04

Nghị định 93/2017/NĐ-CP chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2017
05

Kế hoạch 93/KH-UBND Hà Nội năm 2018 Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
06

Quyết định 93/2017/QĐ-UBND Ninh Thuận mức hỗ trợ đối tượng của Chương trình bố trí dân cư

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
Vui lòng đợi