Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.416 kết quả chứa từ khóa: 91/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 91/NQ-CP 2022 triển khai Nghị quyết 60/2022/QH1 đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng

Lĩnh vực: Đầu tư; Giao thông Tải về
Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
02

Nghị quyết 91/NQ-CP 2020 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020

Lĩnh vực: Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
03

Nghị quyết 91/NQ-CP 2017 cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 15/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
04

Nghị quyết 91/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2011

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2011
05

Nghị quyết 161/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến 2020

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 31/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2019
06

Nghị định 91/2010/NĐ-CP về chính sách người lao động dôi dư

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
Ban hành: 20/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2010
07

Nghị định 91/2008/NĐ-CP của Chính phủ về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 18/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2008
08

Nghị định 91/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2006
09

Nghị định 91/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 - 2009

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 21/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
10

Nghị định 91/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
11

Nghị quyết 61/NQ-CP 2022 ký Công hàm giữa Việt Nam và Nhật Bản cho khoản vay STEP lần 2

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
12

Nghị quyết 54/NQ-CP 2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
13

Nghị quyết 01/NQ-CP 2022 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 08/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2022
14

Nghị quyết 155/NQ-CP 2021 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính; COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2021
15

Nghị quyết 98/NQ-CP 2021 Chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
16

Nghị quyết 99/NQ-CP 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển KTXH 5 năm 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
17

Nghị quyết 50/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
18

Nghị quyết 01/NQ-CP giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
19

Nghị quyết 178/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 12/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
20

Nghị quyết 149/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 10/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2020
Vui lòng đợi