Tra cứu văn bản

2.871 kết quả chứa từ khóa: 906/TCT-CS
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 3013/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Về nội dung này, Bộ Tài chính đã có công văn số 11858/BTC-CST ngày 6/9/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp và Công Ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia l.D.l, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5559/TCT-CS ngày 04/12/2017 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội (bản photo công văn kèm theo).
Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
22

Công văn 2741/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Website-TCT;
- Lưu: VT, CS(3).

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
23

Công văn 2739/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hoá đơn

- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế tỉnh An Giang;
- Cục Thuế TP Cần Thơ;
- Website TCT;

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
24

Công văn 2139/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

-------
Số: 2139/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Đầu tư, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
25

Công văn 2059/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn

- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
26

Công văn 2061/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn

- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
27

Công văn 2058/TCT-CS của Tổng cục Thuế về ngành kinh tế thuộc diện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

__________
Số: 2058/TCT-CS
V/v: Ngành kinh tế thuộc diện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
28

Công văn 1915/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ghi nợ tiền sử dụng đất

- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
29

Công văn 1646/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Trả lời công văn số 2003-01/CV-VP-PL ngày 30/03/2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Về vướng mắc của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3579/TCT-CS ngày 10/09/2019 trả lời cụ thể.
Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
30

Công văn 1504/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

___________
Số: 1504/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
31

Công văn 1382/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn

- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT)(2b);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
32

Công văn 1381/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử

- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
33

Công văn 1357/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử

__________
Số: 1357/TCT-CS
V/v: Hóa đơn điện tử.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
34

Công văn 1304/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

__________
Số: 1304/TCT-CS
V/v :Thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
35

Công văn 1302/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
36

Công văn 972/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Về chính sách thuế GTGT đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Xăng dầu Minh Châu (Minh Châu) mua từ Công ty Vitaco Sài Gòn để bán cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, Tổng cục Thuế có các văn bản hướng dẫn như sau:
- Công văn số 3949/TCT-CS ngày 30/08/2016 trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế đối với hoạt động tạm nhập tái xuất xăng dầu của Công ty Minh Châu.
- Công văn số 5085/TCT-CS ngày 13/12/2018 trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc truy thu thuế GTGT đối với mặt hàng xăng dầu tạm nhập tái xuất mua bán giữa Công ty Vitaco Sài Gòn và Công ty Minh Châu.

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
37

Công văn 939/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
38

Công văn 923/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn

- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, Ttra, KTNB, DNL - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
39

Công văn 866/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn

- Như trên;
- Website TCT;
- CT TP. Hà Nội;
- CT tỉnh Bình Dương;
- Vụ CST, Vụ PC-BTC;

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
40

Công văn 787/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về