Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 89/2017/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 89/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở Tải về