Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 88/2017/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 88/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về