Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 868/Q��-BYT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 868/QĐ-BYT cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn dịch COVID-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
02

Quyết định 868/QĐ-BYT 2017 Tài liệu Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Viện trưởng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2017
03

Quyết định 868/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành 07 biểu mẫu dành cho phòng xét nghiệm HIV

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2018
04

Công văn 868/BYT-DP 2020 hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Quốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
Vui lòng đợi