Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1 kết quả chứa từ khóa: 842/QĐ-HĐTV
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 842/-HĐTV 2017 lập Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
Vui lòng đợi