Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 84/2018/TT-BTC
01

Thông tư 84/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

Vui lòng đợi