Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 83/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 83/2017/-UBND An Giang bãi bỏ một số điều kèm theo Quyết định 44/2012

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
02

Quyết định 83/2017/-UBND Thừa Thiên Huế về nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 26/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2017
03

Quyết định 2275/-UBND 2019 thủ tục hành chính bị bãi bỏ của Sở Nông nghiệp An Giang

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2020
Vui lòng đợi