Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
5 kết quả chứa từ khóa: 83/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 388/2017/QĐ-UBND về quy định quản lý biên chế tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
02

Nghị định 83/2017/NĐ-CP cứu nạn cứu hộ trong phòng chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Chính sách Tải về
Ban hành: 18/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2017
03

Quyết định 83/2017/QĐ-UBND An Giang bãi bỏ một số điều kèm theo Quyết định 44/2012

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
04

Quyết định 83/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế về nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 26/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2017
05

Kế hoạch 83/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khuyến công năm 2017

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 05/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2017
Vui lòng đợi