Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
5 kết quả chứa từ khóa: 824/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 824/QĐ-TTg 2019 Đề án chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 04/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2019
02

Quyết định 824/QĐ-TTg 2017 cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 07/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
03

Quyết định 824/QĐ-TTg 2016 về đơn giản hóa TTHC liên quan đến khám chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về
Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2016
04

Quyết định 824/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 29/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2013
05

Quyết định 824/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 16/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2009
Vui lòng đợi