Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 82/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 82/2017/-UBND An Giang bãi bỏ Quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 28/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
02

Quyết định 82/2017/-UBND Thừa Thiên Huế quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2017
03

Quyết định 44/2020/-UBND Huế đơn giá làm cơ sở xác định giá bồi thường đất

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
Vui lòng đợi