Tra cứu văn bản

3 kết quả chứa từ khóa: 82/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 82/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bãi bỏ Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
02

Quyết định 82/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Quyết định 44/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về