Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
9 kết quả chứa từ khóa: 80/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 80/NQ-CP 2022 phân bổ, cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 28/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
02

Nghị quyết 80/NQ-CP giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
03

Nghị quyết 80/NQ-CP miễn thị thực cho người nước ngoài vào Khu kinh tế Phú Quốc

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
04

Nghị quyết 80/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2018
05

Nghị quyết 80/NQ-CP 2017 đơn giản hóa TTHC liên quan đến quản lý dân cư Bộ GTVT

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2017
06

Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa A-déc-bai-gian về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 06/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2014
07

Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 20/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2013
08

Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Yên Thịnh thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 28/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2012
09

Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2011
Vui lòng đợi