Tra cứu văn bản

9 kết quả chứa từ khóa: 80/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về việc phân bổ, cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
02

Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về việc miễn thị thực cho người nước ngoài vào Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
04

Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
05

Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
06

Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa A-déc-bai-gian về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
07

Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Ngoại giao Tải về
08

Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Yên Thịnh thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
09

Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về