Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 797/Q��-BTP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 797/QĐ-BTP 2018 phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn; các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2018

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
02

Quyết định 797/QĐ-BTP 2017 Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 05/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2017
Vui lòng đợi