Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
10 kết quả chứa từ khóa: 78/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 78/NQ-CP 2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về Phương hướng phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 18/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2022
02

Nghị quyết 78/NQ-CP 2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
03

Nghị quyết 78/NQ-CP 2020 ký bản ghi nhớ về Trung tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
04

Nghị quyết 78/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2018
05

Nghị quyết 78/NQ-CP 2017 đơn giản hóa TTHC quản lý dân cư Bộ VHTTDL

Lĩnh vực: Hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2017
06

Nghị quyết 78/NQ-CP phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 05/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
07

Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ về việc miễn thuế đối với trái phiếu của Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 01/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2014
08

Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 19/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2013
09

Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Hải quan ASEAN

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 22/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2012
10

Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ phê chuẩn việc giảm số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu của Đồng Nai và Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2011
Vui lòng đợi