Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 78/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 78/2017/-UBND An Giang tiếp nhận đăng ký giá, kê khai giá sữa

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
02

Quyết định 78/2017/-UBND Bình Định về Quy chế kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
03

Quyết định 78/2017/-UBND giá tối đa sử dụng đò tại Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
04

Quyết định 78/2017/-UBND Thừa Thiên Huế bãi bỏ 19/2016/-UBND về quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 11/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
05

Quyết định 1031/-UBND An Giang 2021 Danh mục các thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2021
06

Quyết định 31/2020/-UBND chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tư pháp tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
Vui lòng đợi