Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
7 kết quả chứa từ khóa: 78/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 78/2017/QĐ-UBND Bình Định về Quy chế kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
02

Nghị định 78/2017/NĐ-CP sửa đổi hướng dẫn Luật Thanh niên

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
03

Quyết định 46/2017/QĐ-UBND Đồng Nai điều chỉnh bổ sung Bảng giá các loại đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2020
04

Quyết định 78/2017/QĐ-UBND giá tối đa sử dụng đò tại Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
05

Quyết định 78/2017/QĐ-UBND An Giang tiếp nhận đăng ký giá, kê khai giá sữa

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
06

Quyết định 78/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế bãi bỏ 19/2016/QĐ-UBND về quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 11/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
07

Thông tư 78/2017/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2018
Vui lòng đợi