Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 776/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 776/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
02

Công điện 776/CĐ-TTg 2019 tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2019
03

Quyết định 776/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Phương án cổ phần hóa

Lĩnh vực: Công nghiệp; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 02/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2017
04

Quyết định 776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 02/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2010
05

Quyết định 776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung khu khí - điện - đạm Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 26/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
06

Quyết định 776/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cử Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
Vui lòng đợi