Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 77/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 77/2017/-UBND Thừa Thiên Huế lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
02

Quyết định 77/2017/-UBND Nghệ An Quy chế phối hợp quản lý về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
03

Quyết định 77/2017/-UBND An Giang Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 08/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
04

Quyết định 2704 /-UBND Huế 2021 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Công nghiệp; Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
05

Quyết định 2253/-UBND Huế 2021 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính Tải về
Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
06

Quyết định 2254/-UBND Huế 2021 công bố Danh mục TTHC thuộc quản lý của Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng; Hành chính; Giao thông; Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
Vui lòng đợi