Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
11 kết quả chứa từ khóa: 77/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 77/2016/QĐ-UBND Nghệ An phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2017
02

Quyết định 63/2017/QĐ-UBND Nghệ An về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
03

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định 77/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2017
04

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
05

Nghị định 77/2017/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
06

Quyết định 77/2017/QĐ-UBND Nghệ An Quy chế phối hợp quản lý về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
07

Quyết định 77/2017/QĐ-UBND An Giang Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 08/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
08

Quyết định 77/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
09

Kế hoạch 77/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2017

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2017
10

Thông tư 77/2017/TT-BTNMT Tiêu chuẩn chức danh GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
11

Thông tư 77/2017/TT-BTC chế độ kế toán ngân sách, nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 28/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
Vui lòng đợi