Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

241 kết quả chứa từ khóa: 76650/CT-TTHT
01

Công văn 76650/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về cách lập hóa đơn khi bán hàng và chi phí thành lập Chi nhánh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

02

Công văn 78142/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 14/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

03

Công văn 78139/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ sau sáp nhập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 14/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

04

Công văn 78137/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí học phí cho người lao động nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 14/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

05

Công văn 76582/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng quyền thuê đất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 07/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

06

Công văn 76589/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 07/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

07

Công văn 76588/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 07/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

08

Công văn 76694/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 07/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

09

Công văn 75835/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 02/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2019

10

Công văn 76004/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 02/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2019

11

Công văn 74659/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 26/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2019

12

Công văn 74660/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ ở nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 26/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2019

13

Công văn 73972/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với dự án tham gia cơ chế tín chỉ chung JCM

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 24/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2019

14

Công văn 74027/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 24/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2019

15

Công văn 73973/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thuê chuyên gia

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 24/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2019

16

Công văn 73697/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 23/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

17

Công văn 73695/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 23/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

18

Công văn 73696/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng lữ hành theo giá trọn gói

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 23/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

19

Công văn 73685/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phần mềm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 23/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

20

Công văn 73687/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 23/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

Vui lòng đợi