Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

221 kết quả chứa từ khóa: 76607/CT-TTHT
01

Công văn 76607/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc trích khấu hao tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

02

Công văn 73110/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thủ tục lệ phí môn bài với địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 19/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

03

Công văn 73222/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 19/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

04

Công văn 73223/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn chứng từ khi sử dụng voucher, phiếu quà tặng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 19/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

05

Công văn 72273/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về ngày lập và ngày ký trên hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 16/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

06

Công văn 72272/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 16/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

07

Công văn 72264/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 16/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

08

Công văn 71443/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 11/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

09

Công văn 70832/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 10/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

10

Công văn 70835/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 10/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

11

Công văn 70837/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 10/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

12

Công văn 67823/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn chiết khấu thương mại

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 28/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

13

Công văn 62719/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế nhà thầu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 07/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

14

Công văn 62332/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn giá trị gia tăng đối với việc hủy hợp đồng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 06/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

15

Công văn 62331/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm trừ gia cảnh, giảm trừ bản thân, giảm trừ người phụ thuộc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 06/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

16

Công văn 60503/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 31/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

17

Công văn 60502/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về tài khoản nhận thanh toán của nhà thầu nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 31/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

18

Công văn 60008/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 31/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

19

Công văn 59205/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng nhiều loại hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 29/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

20

Công văn 59210/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thuế suất hoạt động bán nhà máy

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 29/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

Vui lòng đợi
dma