Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

310 kết quả chứa từ khóa: 76607/CT-TTHT
01

Công văn 76607/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc trích khấu hao tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

02

Công văn 92131/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai và quyết toán thuế của cá nhân nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 10/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

03

Công văn 92129/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc trích lập dự phòng cổ phiếu chưa niêm yết

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 10/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

04

Công văn 92130/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 10/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

05

Công văn 92136/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 10/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

06

Công văn 92140/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với dịch vụ sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Sở hữu trí tuệ Tải về

Ban hành: 10/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

07

Công văn 92138/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về giá đất được trừ khi tính thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 10/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

08

Công văn 92139/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 10/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

09

Công văn 92132/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động xóa nợ vay (gốc và lãi) của tổ chức nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 10/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

10

Công văn 90806/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về nội dung trên hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

11

Công văn 90807/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

12

Công văn 90476/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 03/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

13

Công văn 90157/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí hao hụt hàng hóa, chi mua quà tặng khách hàng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 02/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

14

Công văn 90166/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê nhà

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 02/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

15

Công văn 90282/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 02/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

16

Công văn 90275/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế khi bán thanh lý hàng tồn kho

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 02/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

17

Công văn 90159/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 02/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

18

Công văn 90274/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động bán phần mềm dạy tiếng Anh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 02/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

19

Công văn 90167/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 02/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

20

Công văn 90162/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 02/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

Vui lòng đợi