Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

270 kết quả chứa từ khóa: 76603/CT-TTHT
01

Công văn 76603/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

02

Công văn 84145/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai khi điều chỉnh giá dịch vụ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 07/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

03

Công văn 84140/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về điều kiện áp dụng thuế suất 0%

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 07/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

04

Công văn 84137/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 07/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

05

Công văn 84141/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 07/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

06

Công văn 84144/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản tiền thưởng cho nhân viên không còn làm việc tại Công ty

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 07/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

07

Công văn 84143/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc đăng ký người phụ thuộc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 07/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

08

Công văn 84150/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 07/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

09

Công văn 84139/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 07/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

10

Công văn 81596/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập, đã kê khai

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 29/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

11

Công văn 80503/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản lãi từ tiền gửi có kỳ hạn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 24/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

12

Công văn 80507/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 24/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

13

Công văn 80506/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn đối với bán hàng đa cấp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 24/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

14

Công văn 80504/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với Chi nhánh cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn khác tỉnh với trụ sở chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 24/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

15

Công văn 80198/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 23/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

16

Công văn 80202/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản từ thiện, nhân đạo

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 23/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

17

Công văn 80197/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc thanh toán khi chuyển nhượng vốn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 23/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

18

Công văn 80194/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 23/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

19

Công văn 80196/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí khấu hao tài sản cố định

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 23/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

20

Công văn 80201/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền ăn trưa, ăn ca

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 23/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

Vui lòng đợi