Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

3.515 kết quả chứa từ khóa: 76600/CT-TTHT
01

Công văn 76600/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào với hóa đơn xuất sai thời điểm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

02

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn ngân sách Nhà nước của các Bên Việt Nam trong xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài

Ban hành: 09/06/1992

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

03

Thông tư hướng dẫn về ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế bán vật tư, mua nông sản

Ban hành: 15/02/1989

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/1995

04

Thông tư hướng dẫn về việc sử dụng xe ô tô con theo Quyết định số 140-HĐBT ngày 15-09-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về triệt để tiết kiệm

Ban hành: 10/03/1988

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/1995

05

Thông tư hướng dẫn việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, xã, phường, thị trấn

Ban hành: 13/07/1981

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

06

Thông tư về việc bổ sung Chỉ thị số 316-TTg ngày 19/9/1979 của Thủ tướng Chính phủ để đẩy mạnh huy động vật tư tồn kho, ứ đọng ra sử dụng

Ban hành: 09/03/1983

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

07

Thông tư hướng dẫn sắp xếp lại sản xuất công nghiệp

Ban hành: 28/01/1983

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

08

Thông tư quy định tạm thời chế độ thu đối với khai thác vàng từ lòng đất

Ban hành: 02/07/1988

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/1996

09

Thông tư về việc quy định chế độ công tác và chế độ phụ cấp giảng dạy cho giảng viên các trường, lớp tại chức (buổi học tối, học bằng thư) Đại học, trung cấp

Ban hành: 15/03/1963

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

10

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 126-CT ngày 10-04-1987 về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa (gọi tắt là ở nước ngoài) gửi về giúp gia đình

Ban hành: 10/04/1987

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/1995

11

Thông tư hướng dẫn việc khen thưởng Việt kiều có thành tích ủng hộ, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Ban hành: 26/04/1986

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/1995

12

Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 01/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

13

Công điện 01/2018/CT-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 26/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2018

14

Quyết định 1768/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ môi trường Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 25/08/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2016

15

Quyết định 1555/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 04/08/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2016

16

Quyết định 1568/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 05/08/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2016

17

Quyết định 1403/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 18/07/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

18

Quyết định 2636/QĐ-CT của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 30/09/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2010

19

Quyết định 4518/QĐ-CT của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung, điều chỉnh bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về

Ban hành: 15/12/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

20

Thông báo 12315/TB-CT của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 14/11/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2014

Vui lòng đợi
dma