Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

441 kết quả chứa từ khóa: 76600/CT-TTHT
01

Công văn 76600/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào với hóa đơn xuất sai thời điểm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

02

Công văn 40839/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 25/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

03

Công văn 40840/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với chương trình khuyến mại

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 25/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

04

Công văn 40838/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hồ sơ giao dịch liên kết

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 25/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

05

Công văn 39569/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 22/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

06

Công văn 36760/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc áp dụng Hiệp định đối với cá nhân người Nhật Bản làm việc tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 18/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

07

Công văn 37026/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 18/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

08

Công văn 36767/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 18/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

09

Công văn 36240/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 15/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

10

Công văn 36246/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động dạy học, dạy nghề

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 15/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

11

Công văn 34368/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 12/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2020

12

Công văn 34309/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 12/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2020

13

Công văn 34316/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng dịch vụ cung cấp cho khách hàng của đối tác nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 12/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2020

14

Công văn 33312/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 11/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2020

15

Công văn 33313/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 11/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2020

16

Công văn 31441/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 07/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

17

Công văn 31444/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ về công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 07/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

18

Công văn 30303/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ về công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 05/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

19

Công văn 30305/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tiêu thức đơn giá trên hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 05/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

20

Công văn 30300/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định chi phí được trừ đối với khoản tiền thuê nhà

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 05/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

Vui lòng đợi