Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.915 kết quả chứa từ khóa: 7621/TB-TCHQ
Yêu cầu bổ sung văn bản
1901

Thông báo 2156/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2014
1902

Thông báo 2121/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 03/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2014
1903

Thông báo 2101/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 03/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2014
1904

Thông báo 2100/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 03/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2014
1905

Thông báo 1964/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 27/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2014
1906

Thông báo 1441/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 17/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2014
1907

Thông báo 1440/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 17/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2014
1908

Thông báo 1439/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 17/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2014
1909

Thông báo 1223/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 10/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2014
1910

Thông báo 1226/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 10/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2014
1911

Thông báo 1225/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 10/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2014
1912

Thông báo 930/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 24/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2014
1913

Thông báo 574/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 16/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2014
1914

Thông báo 5267/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết luận của lãnh đạo Tổng cục tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính về xác định trị giá tính thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 03/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
1915

Thông báo 5266/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết luận của lãnh đạo Tổng cục tại Hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện Nghị định số 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 149/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Nghị định 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 03/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
Vui lòng đợi