Tra cứu văn bản

1.917 kết quả chứa từ khóa: 7620/TB-TCHQ
Yêu cầu bổ sung văn bản
1841

Thông báo 3333/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Mintai Flavour

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1842

Thông báo 3315/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hóa chất dưới dạng vữa dùng trong xây dựng loại: Keranet

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1843

Thông báo 3046/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất làm cứng da CX7050

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1844

Thông báo 2741/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thực phẩm chức năng Genesis Pure ACAI, dạng lỏng, trọng lượng 750 ml/chai

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1845

Thông báo 2702/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hỗn hợp vitamin - Vitamin Premix

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1846

Thông báo 2705/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phụ gia cao su VVO-50

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1847

Thông báo 2703/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bột phát quang hiệu YAO TENG dùng cho máy soi kim loại (kiểm tra vết nứt trên kim loại)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1848

Thông báo 2746/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo: Hỗn hợp bột nở Biscuit Blend V-BHC-B

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1849

Thông báo 2742/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thực phẩm chức năng Genesis Pure Go-Yin, dạng lỏng, trọng lượng 750 ml/chai

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1850

Thông báo 2743/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thực phẩm chức năng Genesis Pure Goji, dạng lỏng, trọng lượng 750 ml/chai

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1851

Thông báo 2713/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất xúc tiến lưu hóa cao su

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1852

Thông báo 2700/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Pionier MCT - Hỗn hợp axit béo dùng trong mỹ phẩm

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1853

Thông báo 2701/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bột nhôm, dùng làm phụ gia trong sản xuất gốm, sứ, dạng bột màu xám

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1854

Thông báo 2745/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo: Bột nở - Baking soda V-BHC-A

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1855

Thông báo 2740/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thực phẩm chức năng Genesis Pure Noni, dạng lỏng, trọng lượng 750 ml/chai

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1856

Thông báo 2744/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo: Đường - Dextrose Anhydrous MIC-18

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1857

Thông báo 260/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm màu hữu cơ, dạng bột - Red HF-G Panax Carmine, dùng pha mực in màng bao bì

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1858

Thông báo 255/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Mizulan p 81F (Mes- Methyl Ester Sulfonate Cl 6- 18 with 10% Zeolite) (Chất hữu cơ hoạt động bề mặt anion- loại khác- dùng trong sản xuất bột giặt)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1859

Thông báo 262/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất Sơn BYK-1615 (Chất xử lý sơn)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1860

Thông báo 263/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - BYK-306- Phụ gia dùng trong sản xuất sơn- Chất làm phẳng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về