Tra cứu văn bản

1.917 kết quả chứa từ khóa: 7620/TB-TCHQ
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông báo 7620/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dây hàn JQ.H08MNA

-------
Số: 7620/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
02

Thông báo 7620/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Vải lọc bụi thường PE500

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
03

Thông báo 6735/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

________
Số: 6735/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
04

Thông báo 6734/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

_________
Số: 6734/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
05

Thông báo 6429/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

________
Số: 6429/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
06

Thông báo 6428/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

________
Số: 6428/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
07

Thông báo 2486/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Lead Wire

-------
Số: 2486/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
08

Thông báo 2487/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Flat Cable/Lead Wire

-------
Số: 2487/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
09

Thông báo 2485/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Shield Wire/ Lead Wire

-------
Số: 2485/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
10

Thông báo 1909/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Đơn vị sản xuất Careox PE 1002

-------
Số: 1909/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
11

Thông báo 1908/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Bộ nguồn chuyển mạch dùng cho màn hình tivi

-------
Số: 1908/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
12

Thông báo 506/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Sản phẩm làm từ Titan (Muôi titan)

-------
Số: 506/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
13

Thông báo 505/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Ceragem Youridm

-------
Số: 505/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
14

Thông báo 503/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - FROZEN PORK SOFTBONE

-------
Số: 503/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
15

Thông báo 508/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Chất nhũ hóa Palsgaard SSL 3429

-------
Số: 508/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
16

Thông báo 507/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Doxipan Mix 100 (25kg/bao)

-------
Số: 507/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
17

Thông báo 33/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Hương dừa - Coconut Flavor A1781121/02

-------
Số: 33/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
18

Thông báo 8541/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Chất làm cứng-một thành phần của sơn Acrythane Hardener (3 kg) (export)

-------
Số: 8541/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
19

Thông báo 8412/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Túi xách tay cho nữ hiệu LYN, LADIE'S HANDBAGS 100% PU

-------
Số: 8412/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
20

Thông báo 8413/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Bộ mạch điều khiển chính của thang máy

-------
Số: 8413/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về