Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
9 kết quả chứa từ khóa: 76/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 76/2017/QĐ-UBND An Giang Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 02/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
02

Quyết định 76/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế mức thu tối đa giá dịch vụ nhà chung cư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
03

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
04

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Bình Dương về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2017
05

Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2017
06

Quyết định 76/2017/QĐ-UBND Nghệ An về Giá xây dựng mới của nhà, công trình khi Nhà nước thu hồi đất năm 2018

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
07

Quyết định 76/2017/QĐ-UBND Quảng Ngãi hỗ trợ Ban Thanh tra nhân dân cấp xã

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 21/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
08

Thông tư 76/2017/TT-BTNMT đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước sông

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2018
09

Thông tư 76/2017/TT-BTC sửa quy định quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
Vui lòng đợi