Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2.425 kết quả chứa từ khóa: 7431/TCHQ-TXNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 7431/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại bộ nguồn IPS

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
02

Công văn 7431/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về phí bản quyền

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 10/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2011
03

Công văn 1922/TCHQ-TXNK 2019 về phân loại máy điều hòa không khí

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 03/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2019
04

Công văn 3652/TCHQ-TXNK 2022 Chính sách thuế đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2022
05

Công văn 3674/TCHQ-TXNK 2022 tính tiền chậm nộp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
06

Công văn 2153/TCHQ-TXNK 2022 thu phí xuất khẩu cà phê

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 09/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2022
07

Công văn 2114/TCHQ-TXNK 2022 chính sách thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
08

Công văn 1916/TCHQ-TXNK 2022 vướng mắc thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
09

Công văn 1855/TCHQ-TXNK 2022 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2022
10

Công văn 1806/TCHQ-TXNK 2022 hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
11

Công văn 1694/TCHQ-TXNK 2022 thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 12/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
12

Công văn 1665/TCHQ-TXNK 2022 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 11/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
13

Công văn 1601/TCHQ-TXNK 2022 phân loại thiết bị liên lạc trong nhà và ngoài cửa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
14

Công văn 1619/TCHQ-TXNK 2022 miễn thuế xe điện mini thân thiện với môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
15

Công văn 1175/TCHQ-TXNK 2022 kiểm tra lô hàng nhập khẩu phục vụ phòng chống Covid-19 được ưu đãi thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
16

Công văn 964/TCHQ-TXNK 2022 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
17

Công văn 860/TCHQ-TXNK 2022 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
18

Công văn 859/TCHQ-TXNK 2022 thực hiện Luật 03/2022/QH15

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
19

Công văn 832/TCHQ-TXNK 2022 thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2022
20

Công văn 642/TCHQ-TXNK 2022 Thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên mã HS không được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 25/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2022
Vui lòng đợi