Tra cứu văn bản

2.436 kết quả chứa từ khóa: 7431/TCHQ-TXNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 521/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
22

Công văn 466/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
23

Công văn 370/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
24

Công văn 5529/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
25

Công văn 5301/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
26

Công văn 4527/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định ngành, nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Xuất nhập khẩu Tải về
27

Công văn 4528/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu hàng hóa để gia công nhưng không có cơ sở sản xuất, gia công

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
28

Công văn 4485/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng tài trợ phòng chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
29

Công văn 4395/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
30

Công văn 4390/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
31

Công văn 4389/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại lốp dùng cho ô tô chở hàng, ô tô đầu kéo, sơ mi rơ moóc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
32

Công văn 4360/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng sợi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
33

Công văn 4308/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế máy xét nghiệm, ống ngậm xét nghiệm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
34

Công văn 4122/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời Công văn 7365/HQHP-TXNK ngày 22/7/2021

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
35

Công văn 4125/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
36

Công văn 3595/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
37

Công văn 3204/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc hoàn thuế liên quan đến khai sửa đổi bổ sung

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
38

Công văn 3215/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
39

Công văn 3220/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn, chấn chỉnh phân loại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
40

Công văn 3191/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng nhập khẩu phải tái xuất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập cảnh Tải về