Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.219 kết quả chứa từ khóa: 7319/QĐ-BYT
01

Quyết định 7319/-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt (bOPV) cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2018-2019

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

02

Quyết định 5609/-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định 4413/-BYT ngày 26/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Tiêu chí Phòng xét nghiệm vi sinh tham chiếu quốc gia về kháng sinh"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 27/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2019

03

Quyết định 5588/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành nội dung công bố kết quả kiểm tra, đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học áp dụng để liên thông kết quả

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 26/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2019

04

Quyết định 5349/-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 12/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

05

Quyết định 5252/-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về

Ban hành: 05/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

06

Quyết định 5203/-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quy trình 51: Quy định về nhân sự cho đơn vị lọc máu tại Hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo ban hành kèm theo Quyết định 2482/-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 04/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

07

Quyết định 5184/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Biểu mẫu báo cáo đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng trưng cầu giám định của các tổ chức giám định pháp y tâm thần

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 01/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

08

Quyết định 5135/-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế "Quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 30/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

09

Quyết định 5074/-BYT của Bộ Y tế về việc áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về

Ban hành: 29/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2019

10

Quyết định 5014/-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về

Ban hành: 24/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

11

Quyết định 5001/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án theo dõi giám định pháp y tâm thần và mẫu hồ sơ bệnh án bắt buộc chữa bệnh tâm thần

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 24/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

12

Quyết định 4905/-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 (danh mục mã thuốc tân dược) ban hành kèm theo Quyết định 7603/-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 6)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 21/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

13

Quyết định 4911/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 21/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

14

Quyết định 4869/-BYT của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 18/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

15

Quyết định 4888/-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019 - 2025

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 18/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

16

Quyết định 4815/-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Dược sỹ Việt Nam"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 15/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

17

Quyết định 4602/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và phân công kiểm tra chéo của các Bệnh viện y học cổ truyền năm 2019

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 04/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2019

18

Quyết định 4441/-BYT của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 27/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

19

Quyết định 4413/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Tiêu chí Phòng xét nghiệm vi sinh tham chiếu quốc gia về kháng kháng sinh"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 26/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

20

Quyết định 4376/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 24/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

Vui lòng đợi