Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

3.349 kết quả chứa từ khóa: 7217/TCHQ-GSQL
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 7217/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về doanh nghiệp chế xuất thuê kho

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

02

Thông tư 131/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/CP ngày 13/10/1995 của Chính phủ về việc quy định thủ tục xuất nhập khẩu đã quý

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về

Ban hành: 24/06/1997

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2003

03

Thông tư 42/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Điều 10, Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về

Ban hành: 22/03/1997

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2006

04

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 96/TM-XNK về danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Ban hành: 31/03/1995

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/1995

05

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 6-2-1995 của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

Ban hành: 20/02/1995

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/1995

06

Thông tư 235/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/CP ngày 2/8/1994 về Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 21/11/1994

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2003

07

Thông tư 190/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan quy định về việc cấp và quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về

Ban hành: 07/10/1994

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2003

08

Thông tư hướng dẫn về Quy chế kho ngoại quan ban hành kèm theo Quyết định 104/TTg

Ban hành: 16/03/1994

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/1996

09

Công văn 2942/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân biệt quặng thô và tinh quặng căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BCN

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 31/05/2007

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2007

10

Công văn 2532/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục chuyển cửa khẩu

Lĩnh vực: Hải quan Tải về

Ban hành: 12/06/2006

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2006

11

Quyết định về việc ban hành mẫu sổ theo dõi quản lý hàng gia công XNK

Ban hành: 13/02/1997

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

12

Quyết định 134/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về một số quy định trong công tác giám sát, quản lý về hải quan đối với các cửa hàng kinh doanh miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Hải quan Tải về

Ban hành: 20/09/1996

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2005

13

Quyết định 66/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế hải quan khu chế xuất

Lĩnh vực: Hải quan Tải về

Ban hành: 28/06/1996

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2005

14

Quyết định ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát hải quan đối với vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Ban hành: 15/06/1996

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

15

Quyết định về việc ban hành Quy chế hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa điểm thông quan nội địa

Ban hành: 08/04/1996

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/1996

16

Thông tư liên tịch 280-TCHQ/GSQL của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về việc quy định về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất, nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về

Ban hành: 29/11/1995

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2003

17

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hàng hóa, hành lý, quà biếu xuất, nhập khẩu chuyển tiếp bằng máy bay

Ban hành: 11/10/1995

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/1996

18

Quyết định 244/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu tờ khai hàng xuất, nhập khẩu mới

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về

Ban hành: 16/08/1995

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2005

19

Quyết định về việc ban hành Quy chế giám sát, quản lý hải quan đối với hoạt động của các cửa hàng miễn thuế tại sân bay, cảng biển quốc tế và nội địa

Ban hành: 23/05/1995

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/1996

20

Quyết định về việc ban hành Quy trình và sơ đồ quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch

Ban hành: 10/04/1995

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/1996

Vui lòng đợi