Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

2.366 kết quả chứa từ khóa: 7198/TCHQ-TXNK
01

Công văn 7198/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp thời gian làm việc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

02

Công văn 1922/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại máy điều hòa không khí

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 03/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

03

Công văn 6440/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính chậm nộp tiền thuế thu hồi do hoàn không đúng quy định

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 10/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

04

Công văn 6425/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thông báo danh mục miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 09/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

05

Công văn 6423/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 09/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

06

Công văn 6373/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng rong biển

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

07

Công văn 6309/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 03/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

08

Công văn 6258/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 01/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

09

Công văn 6233/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 30/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

10

Công văn 6173/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 26/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

11

Công văn 6151/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế suất mặt hàng dăm gỗ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 25/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

12

Công văn 6095/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 24/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

13

Công văn 6098/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan vướng mắc về trị giá hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 24/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

14

Công văn 5964/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 19/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

15

Công văn 5873/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại thiết bị lọc nước, điện phân nước tạo ion

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 13/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

16

Công văn 5724/TCHQ-TXNK về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 09/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

17

Công văn 5715/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 06/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

18

Công văn 5716/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 06/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

19

Công văn 5705/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 06/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

20

Công văn 5717/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 06/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

Vui lòng đợi