Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

2.376 kết quả chứa từ khóa: 7197/TCHQ-TXNK
01

Công văn 7197/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tổ chức làm việc thêm giờ cuối năm 2018

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

02

Công văn 1922/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại máy điều hòa không khí

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 03/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

03

Công văn 7097/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 12/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

04

Công văn 6995/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 07/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

05

Công văn 6832/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 30/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

06

Công văn 6786/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu hàng hóa sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 29/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

07

Công văn 6670/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã HS mặt hàng Lignocel

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 23/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

08

Công văn 6672/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nộp thừa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 23/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

09

Công văn 6671/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng "Bộ vi xử lý thước lái"

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 23/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

10

Công văn 6538/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại máy hút bụi dùng cho máy bay

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 16/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

11

Công văn 6511/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Diamond V XPC Yeast Culture

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 15/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

12

Công văn 6440/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính chậm nộp tiền thuế thu hồi do hoàn không đúng quy định

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 10/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

13

Công văn 6425/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thông báo danh mục miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 09/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

14

Công văn 6423/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 09/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

15

Công văn 6373/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng rong biển

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

16

Công văn 6372/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn bổ sung Công văn 3254/TCHQ-TXNK

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

17

Công văn 6309/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 03/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

18

Công văn 6258/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 01/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

19

Công văn 6233/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 30/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

20

Công văn 6173/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 26/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

Vui lòng đợi