Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

11.404 kết quả chứa từ khóa: 7161/TCHQ-TXNK
01

Công văn 7161/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký Danh mục theo Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

02

Công văn 7161/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc ưu đãi thuế đối với dự án khuyến khích đầu tư

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 25/11/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

03

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 128-HĐBT ngày 19/4/91 của Hội đồng Bộ trưởng quy định phạm vi địa bàn hoạt động cụ thể và khu vực kiểm soát của Hải quan Việt Nam

Ban hành: 15/10/1991

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

04

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 28-HĐBT ngày 6/2/91 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 17/06/1991

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

05

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 16/CP ngày 23/3/1996 và Nghị định 54/1998/NĐ-CP ngày 21/7/1998 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan

Ban hành: 29/08/1998

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

06

Thông tư 07/2000/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Chương III Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài.

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về

Ban hành: 02/11/2000

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2004

07

Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 31/10/2000

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2000

08

Thông tư về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất, nhập cảnh

Ban hành: 02/08/1994

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

09

Thông tư hướng dẫn về Quy chế kho ngoại quan ban hành kèm theo Quyết định 104/TTg

Ban hành: 16/03/1994

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/1996

10

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 96/TM-XNK về danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Ban hành: 31/03/1995

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/1995

11

Thông tư quy định nguyên tắc và thủ tục khai báo tính thuế, nộp thuế, thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch

Ban hành: 01/02/1988

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/1995

12

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 104-HĐBT ngày 8-9-1986 của HĐBT về việc sửa đổi Nghị định số 46-HĐBT ngày 10-5-1983 quy định việc xử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép

Ban hành: 22/10/1986

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/1995

13

Thông tư 04/2001/TT-TCHQ của Tổng cụa Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về

Ban hành: 21/06/2001

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2004

14

Thông tư 07/2001/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số xuất nhập khẩu khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 08/10/2001

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2004

15

Thông tư 01/2001/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan đối với đồ dùng, hành lý xuất nhập khẩu, phương tiện đi lại của chuyên gia nước ngoài quy định tại Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về

Ban hành: 09/02/2001

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2003

16

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 171-HĐBT ngày 27/5/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành bản quy định cụ thể thủ tục hải quan và lệ phí hải quan

Ban hành: 15/10/1991

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

17

Thông tư 04/2000/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn Điều 16 Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành xuất nhập khẩu năm 2000 đối với hàng hoá phi mậu dịch

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về

Ban hành: 09/06/2000

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2004

18

Thông tư 13/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn quản lý về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với loại hình nhập khẩu nguyên liệu vật liệu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 14/12/1998

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2005

19

Thông tư 12/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Quy chế Kho ngoại quan ban hành kèm theo Quyết định số 212/1998/QĐ-TTg ngày 2/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hải quan Tải về

Ban hành: 10/12/1998

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2004

20

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 157-HĐBT ngày 16/5/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 13/06/1991

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

Vui lòng đợi
dma