Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

2.442 kết quả chứa từ khóa: 7161/TCHQ-TXNK
01

Công văn 7161/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký Danh mục theo Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

02

Công văn 7161/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc ưu đãi thuế đối với dự án khuyến khích đầu tư

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 25/11/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

03

Công văn 1922/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại máy điều hòa không khí

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 03/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

04

Công văn 2943/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại bộ phận của tháp giải nhiệt

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 06/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

05

Công văn 2909/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 05/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

06

Công văn 2916/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về tiền chậm nộp tiền thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 05/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

07

Công văn 2893/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 04/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

08

Công văn 2891/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 04/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

09

Công văn 2785/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc lựa chọn ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 29/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2020

10

Công văn 2787/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng kết quả phân tích, giám định

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 29/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2020

11

Công văn 2733/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp thu Ngân sách Nhà nước với Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 28/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2020

12

Công văn 2434/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc triển khai bổ sung thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 17/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

13

Công văn 2358/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa không thuộc danh mục phương tiện vận tải trong nước đã sản xuất được

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 13/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

14

Công văn 2359/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 13/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

15

Công văn 2252/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại linh kiện xe đạp, xe đạp điện

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 09/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

16

Công văn 2248/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng hạt giống nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 08/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

17

Công văn 2223/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 07/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

18

Công văn 2195/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền nộp thừa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 06/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

19

Công văn 2106/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định 436/QĐ-BTC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 31/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

20

Công văn 1924/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất khi chuyển đổi loại hình

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 24/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

Vui lòng đợi