Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
5 kết quả chứa từ khóa: 71/Q��-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 71/QĐ-UBDT 2022 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 15/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2022
02

Quyết định 71/QĐ-UBDT công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
03

Quyết định 71/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch hoạt động của Vụ Địa phương III

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2017
04

Quyết định 71/QĐ-UBDT 2016 thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ của Viện Dân tộc 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2016
05

Quyết định 71/QĐ-UBDT 2019 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 Vụ Địa phương I

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2019
Vui lòng đợi