Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
8 kết quả chứa từ khóa: 71/2014/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 71/2014/NĐ-CP về Luật Cạnh tranh

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 21/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2014
02

Quyết định 71/2014/QĐ-UBND Đồng Nai về mức thu và sử dụng phí chợ tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 26/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
03

Quyết định 71/2014/QĐ-UBND bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 22/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
04

Quyết định 71/2014/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2016
05

Quyết định 71/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2014
06

Quyết định 71/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2015
07

Quyết định 41/2014/QĐ-UBND quy định giá các loại đất tỉnh Tiền Giang năm 2015

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
08

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 25/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2017
Vui lòng đợi