Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
9 kết quả chứa từ khóa: 705/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 705/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
02

Quyết định 705/QĐ-TTg 2019 tổ chức lại các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 07/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2019
03

Quyết định 705/QĐ-TTg 2018 Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2018
04

Quyết định 705/QĐ-TTg 2017 Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Lĩnh vực: Chính sách; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
05

Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Lĩnh vực: Chính sách; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 08/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2013
06

Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Chính sách Tải về
Ban hành: 12/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2012
07

Công văn 705/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất để làm Dự án tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 12/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2019
08

Công văn 705/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Ban bồi thường giải pháp mặt bằng và chi nhánh phát triển quỹ đất, giao Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2017
09

Công văn 705/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2018
Vui lòng đợi