Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
64 kết quả chứa từ khóa: 70/2014/QH13
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 26/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
02

Nghị quyết 70/2014/QH13 của Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2014
03

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, Luật số 74/2014/QH13

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 27/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
04

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan Quân đội 2014

Lĩnh vực: Quốc phòng; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 27/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
05

Luật Doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 26/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
06

Luật Đầu tư năm 2014

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 26/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
07

Luật Nhà ở 2014, Luật số 65/2014/QH13

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
08

Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Luật số 66/2014/QH13

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
09

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014, Luật số 62/2014/QH13

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
10

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
11

Luật Hộ tịch 2014, Luật số 60/2014/QH13

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
12

Luật Tổ chức Quốc hội 2014, Luật số 57/2014/QH13

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
13

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 - Luật BHXH số 58/2014/QH13

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 20/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
14

Luật Hải quan năm 2014 của Quốc hội, số 54/2014/QH13

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 23/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2014
15

Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật số 55/2014/QH13

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2014
16

Luật Công chứng 2014, Luật số 53/2014/QH13

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2014
17

Luật Phá sản 2014, Luật số 51/2014/QH13

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 19/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2014
18

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, Luật 52/2014/QH13

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 19/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2014
19

Luật Xây dựng 2014, Luật số 50/2014/QH13

Lĩnh vực: Xây dựng; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2014
20

Luật Đầu tư công năm 2014

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 18/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2014
Vui lòng đợi