Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3.966 kết quả chứa từ khóa: 70/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông tư 126/2018/TT-BTC kinh phí thực hiện Đề án Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2019
22

Thông tư 124/2018/TT-BTC sử dụng kinh phí hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2019
23

Thông tư 116/2018/TT-BTC chế độ báo cáo giá thị trường

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
24

Thông tư 117/2018/TT-BTC sửa đổi mức thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
25

Thông tư 110/2018/TT-BTC hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2018
26

Thông tư 111/2018/TT-BTC phát hành, thanh toán công cụ nợ của Chính phủ trong nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2018
27

Thông tư 109/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2018
28

Thông tư 107/2018/TT-BTC quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư công

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2019
29

Thông tư 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2019
30

Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế với hàng xuất, nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
31

Thông tư 106/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2018
32

Thông tư 122/2018/TT-BTC quản lý, sử dụng tiền bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2019
33

Thông tư 105/2018/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
34

Thông tư 104/2018/TT-BTC về thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2018
35

Thông tư 102/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2019
36

Thông tư 97/2018/TT-BTC hướng dẫn sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
37

Thông tư 96/2018/TT-BTC về kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Y tế-Sức khỏe; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 18/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
38

Thông tư 113/2018/TT-BTC quy định về giá trong hoạt động quy hoạch

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
39

Thông tư 101/2018/TT-BTC kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
40

Thông tư 103/2018/TT-BTC chế độ kế toán của Quỹ Vì người nghèo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2019
Vui lòng đợi