Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3.966 kết quả chứa từ khóa: 70/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
3941

Thông tư 81/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư 75-TC/TCT ngày 30/10/1997 về tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam làm cơ sở xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 08/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3942

Nghị quyết 70/2018/NQ-HĐND Trà Vinh hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2018 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 11/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
3943

Thông tư 61-TC/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về viêc hướng dẫn chế độ quản lý kinh phí an toàn giao thông do ngân sách Trung ương đài thọ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 13/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
3944

Quyết định 70/QĐ-BTC 2016 giá bán tối thiểu thuốc lá điếu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2016
3945

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BTC tàu cao tốc dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
3946

Quyết định 2018/QĐ-BTC 2017 bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
3947

Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP về sử dụng Quỹ khen thưởng trong phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 06/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2016
3948

Thông tư 65/2021/TT-BTC về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
3949

Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC mức tiền đặt bảo đảm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2019
3950

Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Lĩnh vực: Dân sự; Hình sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2018
3951

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT phối hợp thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 05/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2018
3952

Thông tư liên tịch 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn bồi thường trong hoạt động tố tụng

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
3953

Quyết định 70/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2011

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2011
3954

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT phối hợp báo cáo, thông báo giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2018
3955

Quyết định 70/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải thuỷ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 01/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
3956

Quyết định 70/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Chính sách Tải về
Ban hành: 03/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2007
3957

Quyết định 70/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 11/12/2006
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2006
3958

Quyết định 70/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 19/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
3959

Thông tư liên tịch 70-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc phối hợp kiểm tra, kiểm soát và thu thuế đối với hàng hoá, vận chuyển trên tuyến sắt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 14/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
3960

Thông tư liên tịch 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kinh phí hoạt động của tổ chức, bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường và kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
Vui lòng đợi